Värdegrund - Blå tråden

Med Blå Tråden har vi en spelarutbildningsplan som innebär att alla ledare i föreningen skall ha samsyn kring hur vi ska utbilda spelare i Halmstads BK. Det är också en trygghet för de spelare och föräldrar som väljer att komma till klubben för sin fotbollsfostran.

Syftet med ”Blå Tråden - Ledstjärnor” är att vi ska tillvarata forskning och i klubben beprövad erfarenhet samt HBK:s styrelses framtagna styrdokument.

Målet med "Blå Tråden - Ledstjärnor” är att ge tips kring långsiktigt idrottande och hur bästa möjliga förut- sättningar för lärande ska skapas.

Blå Tråden är ett levande dokument som kontinuerligt utvärderas, utvecklas och förbättras i en oavslutad process. Att analysera och omvärldsbevaka europeisk ungdomsfotboll är en väsentlig del i detta utveck- lingsarbete. I Blå Tråden tar HBK hänsyn till barn och ungdomars mognadsnivå för att träning och match ska anpassas till exempelvis deras fysiska, psykiska och sociala förutsättningar. Blå Tråden säkerställer förutsättningarna för att våra spelare ska kunna få en långsiktig prestationsutveckling. detta är grunden till om vi ska lyckas med vår spelarutbildning i Halmstads BK.

Det synsätt som genomsyrar HBK:s ungdomsverksamhet och i Blå Tråden är det samma som ”Idrotten vill” och ”Fotbollens Spela, lek och lär” utgår ifrån. därigenom bygger HBK:s verksamhet på ett barnrättsperspektiv. det innebär att barnet/ungdomens bästa alltid sätts i första rum och utgångspunkten är barns rättigheter och lika värde. Alla barn ska få HBK i sitt hjärta och det ska alltid vara kul att komma till en fotbollsaktivitet med HBK. I Blå Tråden understryker vi därför att verksamheten för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar, samt ta hänsyn till variationer i utvecklingstakt.

En HBK:are..

...gör alltid sitt bästa, oavsett situation. Vi arbetar hårt och ger aldrig upp. På det sättet blir vi alltid en vinnare.

... är alltid ödmjuk.

... sätter alltid skolan i första hand.

... följer alltid fair play. Vi respekterar alltid motspelare, medspelare, ledare, publik och domare.

... stöttar sina kompisar och ser till att ingen skall behöva känna sig utanför gruppen, oavsett ålder, religion, etnisk bakgrund eller sexuell läggning.

... är ärlig och accepterar inte någon form av fusk, mobbning, övergrepp, dopning, alkohol och droger.