Om oss

Kompissnack innebär att personal och spelare från våra representationslag i samarbete med våra socialpartners Mind ska göra regelbundna besök på kommunens skolor. Vid besöken öppnas det upp för diskussioner om mobbing, utfrysning, vänskap, trygghet, klimatångest och psykisk hälsa. Tunga frågor som kan vara svåra att ta på. Vi vill även öppna upp för möjligheten till att erbjuda läxhjälp och gemensamma studiebesök. Barn, föräldrar och lärare får möjlighet att ställa frågor om sportslig verksamhet samt mingla, och givetvis, sparka boll med spelarna.

Den primära målgruppen i starten på projektet är låg- och mellanstadieelever, men vi stänger inte dörren för barn och ungdomar i högre åldersgrupper. Beroende på hur väl projektet etablerar sig och i vilken takt det sker kommer vi på sikt att utöka åldersspannet. 

Alla våra kommande CSR-projekt går under en och samma blå tråd. Vi vill främja psykisk hälsa bland barn och ungdomar. Vi vill hjälpa till att ge kommunens unga en bra start i livet och rätt förutsättningar för att kunna fullfölja grundskolan och förhoppningsvis inspirera till vidareutbildning och finnas där som stöd på vägen ut till arbetslivet. Lässpelet blir fortsatt en viktig kugge i det hela genom att spelare och ledare fortsatt inspirerar till vikten av dubbla karriärer.

Det populära projektet Lässpelet går in på sin sista refräng när Arvsfondens medel går ut i juni 2021. Under tre år har läsambassadörer från A-laget tillsammans med personal från föreningen och från biblioteken i Halmstad träffat över 700 barn och inspirerat till läsning även för ovana läsare genom högläsning och fotboll. Projektet har blivit uppmärksammat i nationell media genom diskussionsprogrammet Babel i SVT och fått stor uppmärksamhet regionalt. Lässpelet har blivit ett väletablerat CSR-projekt och det vore oerhört tråkigt om projektet behövde läggas ner.

I och med det nya greppet om CSR-arbetet i klubben och det nytillkomna projektet Kompissnack ser vi en möjlighet att få projekten att gifta sig.