Ett STORT TACK !

Ett STORT TACK till våra partners som gör #Framåt möjligt!

Föreläsning om psykisk ohälsa
-föräldramöte

Engelska skolan

Normalt när vi besöker skolor för att prata om psykisk ohälsa består åhörarna av barn. Men igår och idag höll jag i föreläsningar om psykisk ohälsa där åhörarna bestod av föräldrar (åk 4-5 + 6-7).

Syftet

Syftet med detta är att sprida kunskap och öka medvetenheten om psykisk ohälsa i barnens hem. Att vi inte bara förser barnen med verktyg utan även föräldrarna. VIKTIGT❗

Medvetenhet & kunskap

Som jag sa under föreläsningen, barn föds inte med åsikter och attityd, barn ser och hör vad vi vuxna gör. Kan inte beskriva känslan när föräldrarna kommer fram efter föreläsningen och vill veta mer.
Om två veckor ska jag tillbaka och då är det föräldrarna för åk 8-9.

Motivering till rörelse
Ibland behöver man någon extra som motiverar en till att delta på skolans utomhusaktiviteter. Tyvärr finns det många barn som ständigt jämföra sig med andra som till exempel att de inte är lika snabb eller duktig när det kommer till olika idrottsaktiviteter. För att fler barn ska få chansen att faktiskt våga vara med på en utomhusaktivitet bestämde vi oss från HBK "Framåt" att delta på ett skollopp. Syftet var motivera de barn som inte ville springa till att promenera istället och då samtidigt ha lite "kompissnack" som handlade om självkänsla och självförtroende. 
(Blurbilder är p.g.a. GDPR) 

Innan start

Här gör sig barnen redo för start. Det var ett flertal barn som valde att promenera. Under tiden som vi gick hade vi samtal om hur de ser på sig själva, både på insidan och utsidan. Men även vad de tror hur andra ser på en. Vi pratade också om hur sociala medier har för betydelse för hur man jämför sig med andra. 

Mål

Här inväntar vi de barn som sprang och hejade på, enda in i mål.

Eftersnack

Efter loppet satt vi såklart och snackade lite fotboll. Barnen uppskattade detta väldigt mycket och såg fram emot att vi skulle komma tillbaka, men då för att ha lite "kompissnack".

Kompissnack på Snöstorpsskolan!
Mars 2022

Klassrumssnack

Här samtalades det om bemötande på fotbollsplanen, som sedan kopplades till bemötandet i klassrummet.
Innan vi besökte klassen fick barnen skriva ner frågor som berörde bemötande, mobbing och psykisk ohälsa, som vi tillsammans med barnen skulle besvara när vi besökte skolan. 
Många av frågorna handlade om känslan av utanförskap, rädslan att inte passa in och konflikthantering.
Till exempel:
Vad ska jag göra om jag känner mig utanför?
Hur ska jag göra om jag har bråkat med min kompis och vill bli sams?

Vad ska jag göra om jag känner mig utanför på rasten?
Vad kan jag göra om jag mår dåligt?

Här såg vi hur viktigt det är för barnen att faktiskt våga prata om dessa frågor.
Vi ville därför göra barnen mer delaktiga i samtalet som ligger i linje med det deliberativa samtalet .
Så efter varje upplästa fråga ställde vi också den till barnen, på så vis ökade vi deras delaktighet genom att de själva fick vara med och svara hur de tänker och hur de skulle ha agerat i de olika situationerna.
Kloka barn med kloka svar, dem sken verkligen upp när de fick sina svar bekräftade av oss och av sina klasskompisar.

Utesnack

När det är fint väder passar vi på att ha kompissnacket ute. Här får fotbollsspelaren Alexander Berntsson svara på lite fotbollsfrågor innan vi går in på ämnet mobbing.  Upplägget är det samma som i "Klassrumssnack" 

Autografsignering

Innan vi lämnar skolan är det klart att barnen får autografer från deras idoler!

Kompissnack på Hishultskolan!

29 september var det dags för en ny skola och denna gång på Hishultsskolan i Laholms kommun som fått reda på vårt Kompissnack och inte säger vi nej till att träffa elever som vill träffa oss.

Läs mer
Kompissnack Haverdals byskola

Idag hade vi Haverdals byskola på besök via Teams. 18 elever från årskurs 4 som fick ställa frågor till  Jonathan Svedberg från herrlaget och Izabella Partel från F17.

Läs mer
Utbildning MIND

Idag påbörjar herrlaget sin utbildning av MIND i ämnena psykisk ohälsa och det medmänskliga samtalet. Allt för att dem ska vara rustade för samtalen med barnen i skolorna. 

Läs mer