Tillsammans för ett hållbart Halmstad

Halmstads Bollklubb - CSR

Inspirationsmöte med Hammarby

Hammarby har sedan flera år tillbaka arbetat med sitt CSR-projekt Samhällsmatchen. Det ligger mycket tanke och värme bakom projektet. Idag har vi haft möte med deras CSR-ansvarige Abel Abraham för att få en inblick i deras arbete. 

Läs mer
#Vågavaraförebild

"Vi strävar efter att nå så många mål som möjligt. Ett av de viktigaste är ett jämställt samhälle fritt från våld."

Läs mer
Thomas Boakye Foundation

Förutom den sociala hållbarheten så vill vi på Halmstads BK även bli bättre på att arbeta med miljö. Som ett led i det hela ser vi till att material efter säsong inte slängs utan istället kommer till användning.

Läs mer
CSR & Hållbarhetsträff

Från och med nu kommer SEF att bjuda in oss som är CSR-ansvariga på klubbarna till digitala hållbarhetsträffar en gång i månaden.

Läs mer
Kunskap och handlingsbenägenhet

Idag har vi fått lyssna på en intressant föreläsning - Nätsmart: om exploatering av barn på nätet med stiftelsen Aktiv Skola. Skrämmande siffror togs upp och historier som kan göra vem som helst illa till mods.

Läs mer