Mind - för psykisk hälsa

Tillsammans ger vi människor kraft att leva.

Ingen ska ensam behöva möta ångest, depression och tankar på att ta sitt liv.  Allt vi gör handlar i slutändan om en enda sak. Att ge människor kraft att leva.

Mind har sedan 1931 arbetat för psykiska hälsa. En av förgrundsfigurerna i starten var Viktor Wigert, professor i psykiatri vid Karolinska Institutet. Han åker i maj 1930 till Washington där den första internationella kongressen om Mental Hygiene ägde rum. Viktor Wigert blir mycket inspirerad av sina upplevelser och försöker fånga så mycket som möjligt av den mäktiga mental health-rörelsen som växt fram i USA, och den moderna psykiatrin utanför sjukhusmurarna.

Föreningens uppgift blir enligt stadgarna: ”att främja den psykiska hälsovården, till bevarande av psykisk jämvikt och hälsa hos friska personer, till förebyggande av nervösa och psykiska sjukdomstillstånd hos därav hotade personer samt till förbättrande genom ändamålsenliga vårdåtaganden av dem som drabbats av sådana sjukdomar.”

Läs mer om Mind och deras viktiga arbete på mind.se

Självmordslinjen

Vi finns här för att lyssna på dig och prata med dig där du befinner dig i livet. Vi vill ge dig stöd, hopp och motivation till att vilja leva och/eller söka hjälp. Vid akut självmordsrisk bör du ringa 112.

Tfn: 90 101

Föräldralinjen

Välkommen att ringa Föräldralinjen, Minds stödtelefon för dig som vill reflektera över din roll som förälder, är orolig för ditt barn eller ett barn i din närhet.

Tfn: 020-85 20 00

Äldrelinjen

Äldrelinjen riktar sig till dig som mår psykiskt dåligt eller som längtar efter någon att prata med. Vi är bara ett samtal bort.

Äldrelinjen är öppen vardagar 8-19 och helger 10-16, och är bemannad av utbildade volontärer.

Tfn: 020-22 22 33