#Vågavaraförebild

"Vi strävar efter att nå så många mål som möjligt. Ett av de viktigaste är ett jämställt samhälle fritt från våld."

I höstas ställde herrlaget upp på en bild med #vågavaraförebild för att visa att de tar avstånd från kvinnovåld och Malkolm Nilsson Säfqvist blev intervjuad i temat "manliga förebilder". Jämställdhet är i ständig debatt, särskilt inom idrotten. I vår verksamhet arbetar vi med flickor och pojkar, kvinnor och män. Trots att vi möter frågorna dagligen i vår verksamhet så är det något vi kan bli mycket bättre på. 

Som en början söker vi inspiration och information genom omvärldsbevakning och samverkan. Idag deltar vi vid Länsstyrelsens samverkansträff inför Internationella Kvinnodagen den 8 mars. Representanter från kommunala bolag och myndigheter från hela Halland är mer och vi lyssnar med stora öron. 

Till den internationella kvinnodagen planerar vi att återigen använda #vågavaraförebild och genom den lyfta våra damer. Håll utkik i våra sociala kanaler.