60 000 barn i Sverige mobbas varje år. 50 av dem begår självmord. Det innebär ungefär ett barn i veckan under ett år. Siffrorna stiger ju mer tid barnen lägger på nätet. Sexbrott mot barn blir allt vanligare och näthatet ökar. Våld, skräck, porr, exploatering och kedjebrev med hot är vardagsmat på nätet och gör samma skada på barn och ungdomar som verkliga händelser. Vem bär ansvaret? Hur hindrar vi det utan att stänga ner nätet som ju faktiskt också gör nytta?

Idag har vi fått lyssna på en intressant föreläsning - Nätsmart: om exploatering av barn på nätet med stiftelsen Aktiv Skola. Skrämmande siffror togs upp och historier som kan göra vem som helst illa till mods. Ännu en gång blir vi påminda om hur viktigt det är att våra ledare och spelare känner sig trygga i hur man besvarar frågor, hur man ser vilka signaler som tyder på psykisk ohälsa och hur man ska agera i olika situationer. 

Ta del av information och tips på hur du som vuxen kan agera på aktivskola.org

Det är inte många som vet hur mycket arbete som idrottsklubbar lägger ner på samhällsengagemang och sociala projekt utan många tror nog att det bara handlar om sporten. Men med tanke på hur många barn och ungdomar vi möter i våra verksamheter varje dag så är det otroligt viktigt att vi hjälps åt för att ge barnen en trygg tillvaro såväl på som utanför planen.

Ämnet är svårt men viktigt. Inom kort väntar en digital utbildningsmodul för alla våra spelare och ledare samt personal genom organisationen Mind som ska introducera oss till potentiella lösningar till problematiken som vi möter varje dag. Därefter tar Ungdomscoachen - Verktyg för livet vid med fysiska utbildningsdagar och workshops för konkreta tips. Detta blir startskottet för vårt nya CSR-projekt Kompissnack.