Idag påbörjar herrlaget sin utbildning av MIND i ämnena psykisk ohälsa och det medmänskliga samtalet. Allt för att dem ska vara rustade för samtalen med barnen i skolorna. 

Vi är oerhört stolta att få möjligheten att göra detta tillsammans med alla samarbetspartners. Tillsammans kan vi göra skillnad #Framåt mot ett hållbart Halmstad.

Ett extra stort tack till Lotta Uvenkrans och Linda Holmgren på Mind.