Inspirerande möten

Lässpelet (eller Läs spelet beroende på vem du frågar) är ett av våra mest uppskattade CSR-projekt. Idag har jag (Rebecka) haft möte med Annika Stattin från Biblioteken i Halmstad för att planera årets upplaga. Projektet går egentligen in i sin slutfas då finansieringen från Arvsfonden går ut i juni men med tanke på den fina responsen och effekterna som projektet har så hoppas vi att vi ska kunna fortsätta. 

Under våren 2021 planerar vi för att spela in digitala lästips för att kunna sprida läsglädje trots hårda restriktioner. Vi planerar även för att kunna komma ut på ett par lästräffar anpassade efter rådande situation. När smittspridningen går ner och verkligheten återgår till något mer normalt läge så finns inga gränser för Lässpelets fantasi. Vi har höga ambitioner och ser fram emot att kunna dela med oss av våra idéer. 

Vill du veta mer om Lässpelet? Mejla Rebecka på rebecka@hbk.se eller Annika på Annika.stattin@halmstad.se