Hållbar Kompetens i Halland

I Halland finns stora möjligheter till nätverkande och kompetensinsatser. Vi har nyligen gått med i satsningen "Hållbar Kompetens i Halland" som riktar sig mot företag inom besöksnäringen, och visst är det så att vi i allra högsta grad arbetar med besöksnäring på Halmstads BK. 

Projektet är finansierat av Europiska socialfonden och huvudsyftet är att kompetensutveckla personal inom besöksnäringen i Halland. Projektet pågår mellan mars 2020 och februari 2022. Projektet består av tre moduler:
• Digital Hållbarhetsutbildning
• Branschspecifika utbildningar
• Externa verksamhetsgenomlysningar utifrån hållbarhetsperspektiv

Idag har jag (Rebecka) genomgått grundutbildningen och är nu redo för att ta del av mer kunskap. Vi är tacksamma över att få vara en del av projektet och spända på vad det kan göra för oss i vår stävan efter att bli Sveriges mest hållbara fotbollsklubb.

Vi blev även tillfrågade att ingå i ett särskilt nätverk för hållbarhetsansvariga och ska på vår första träff i mitten av april. 

Detta är bara en bit av den långa resan vi har att göra men wow vad spännande det känns!